Kombiyi yönetecek olacak fonksiyonumuzu yazmıştık. Şimdilik sadece basit aç kapa olaylarını barındırıyor. Ve bunu ne zaman yapacağını söylemek için daha önce yazmış olduğumuz ISI() fonksiyonundan gelen değerleri argüman olarak kullanacağız. // Bkz: #1, #2, #3#4#5#6, #7

Yani şöyle;

 • Kullanıcı, istediği sıcaklığı ayarlamak için potansiyometreyi çevirecek
 • Analog pinlerden birisine bağlı olan bu potansiyometreden gelen değerleri okuyacağız
 • Doğal olarak o bacağa kaç volt geliyor gibi elektriksel bir değeri okumuş olacağız
 • Ne kadar çevirdiğimizde, voltajda ne kadar değişim olduğuna bakacağız.
 • Arduino analog pinlere gelen değerleri 0-1023 arasında gösterdiği için, olabilecek istenen ısı değerleri için oran orantı yapacağız. Yani ısı için belirlediğimiz değerler 12°C ila 28°C arasında ise şöyle bir mantık izleyeceğiz: 1024 şayet 28’e ve 0 da 12’ye eşitse.. düğme çevrilirken pinden okunan 512 değeriyle kaç dereceyi kast etmiş olacağız.. (20°C) Bunun için basit denklemler kurulabilir ancak hazır gelen MAP fonksiyonu tam da bu işi yapıyor 😉
 • Potansiyometre 21°C için ayarlanmışsa, kombi() fonksiyonumuza üst sıcaklık argümanı olarak 21+1=22°C göndereceğiz. Alt sıcaklık argümanı ise 21-3=18°C derece olacak.
 • kombi() fonksiyonumuz kendi içinde ISI() fonskisyonundan gelen bu değerleri, ortam sıcaklığını ölçtüğümüz derece() fonskiyonundan gelen değerlerle kıyaslayacak. Sonra şunu yapacak:
  IF/eğer, (derece, istenen ısı’dan büyükse) { röleyi kapat -dolayısı ise rölenin bağlı olduğu kombiyi durdur}
  else/değilse (derece, istenen ısı’dan küçükse) { röleyi aç – kombiyi çalıştır }

Bir kere kombi() fonksiyonumuzu oluşturduktan sonra

void kombi(byte alt, byte ust){
byte dereceDeger = derece();
if (dereceDeger<alt){ yanson(15); Serial.print("kombi Yandi: "); /* digitalWrite(role, LOW); */ }
else if (dereceDeger>=ust) {yanson(4); Serial.print("kombi Sondu: "); /* digitalWrite(role, HIGH); */ }
else {yanson(1); Serial.print("kombi else: "); /* digitalWrite(role, LOW); */}
}

Lazım olup kombiyi yönetmek istediğimiz kısımlar geldikçe, şu şekilde yazmamız yeterli olacak;

kombi(18, 22);

Böylece,
sıcaklık 18 derecenin altına düştüğüne kombinin yanmasını,
sıcaklık 22 derecenin üzerine çıktığında da kombinin sönmesini sağlayacağız.

AHMT’in sadece H‘sini kullanan, yukarıdaki fonksiyonun yüklü olduğu versiyon, hali hazırda Kombiye takılı ve şu anda çalışıyor 😉
Öyle keskin istatistikler henüz tutmadık ama getirisinin 60-70-80+ TL civarında olduğu söylenebilir.

M ve T eklendiğinde neler olacak göreceğiz 😉


görsel