#İlk başlıkta CWLAP komutu ile WiFi ağlarını listelemeyi görmüştük.
#İkinci başıkta, Serial Screen’deki satır sonlanma seçeneklerini incelemiştik.
#Ardından 3. başlıkta, Listelediğimiz ağlar arasından kendi WiFi ağımıza dahil olmuş ESP’nin hangi IP adresini almış olduğuna bakmıştık.
#Sonra 4. başıkta, AT kodlarını Arduino’ya bırakmış ve ESP’yi 80’i port üzerinden sunucu olması için ayarlamıştık.
#Daha sonra 5. başıkta, Loop mantığını irdelemiş ve ESP’de gösterilecek yönetim-html kodlarını göndermiştik.
#Bir önceki 6. başlıkta, Pinlere elektrik göndermek üzere AÇ – KAPA butonlarına ve Void fonksiyonlara bakmıştık.


Mikro denetleyicide elektrik olduğu sürece çalışacak olan loop() fonksiyonumuzun içine yerleştirdiğimiz ac_kapa() fonksiyonumuza yakından bakalım.

Hatırlarsanız bu fonksiyonu, adres satırında ?pin=on ya da  ?pin=off geçiyor mu diye bakmak için -yani düğmeye basılmış mı diye kontrol etmek için- eklemiştik.

O halde gelecek olan yanıtları okumamız lazım. Serial’e gelecek olan her karaketi tek tek alıp, gelen değişkeni altında birleştirip içinde aradığımız kelime var mı bakacağız.
Bunun için önce serial aktif olduğu sürece (While) her karakteri gelen‘e ilave ediyoruz

Serial.println(gelen); ilave ederek, Neler gelmiş biz de görelim

Gelen karakterleri birleştirdiğimize göre, içinde :GET /?pin=on geçiyor mu diye bakabiliriz, düğmesine basıldığında adres satırında ?pin=on yazacağı için, gelen içinde bu varsa, düğme basılmış demektir.

IF: bütün kod dünyasının özeti olan iki harf. Şayet… şöyle ise.. şunları yap

Şayet (gelen içinde, GET: /?pin=on yazıyorsa) { şunları yap…  }

Bizim örneğimizde 13 nolu pine elektrik vereceğiz. (daha doğrusu voltajını arttıracağız)

Burada kodlarla hiç bir şey görünmüyor elbet ama fiziksel olarak 13 nolu pin, Rölemizin Data Pinine bağlı.

Rölenin diğer tarafında ise NC / NO pinlerinden birisi + ortadaki pin, seri olarak 220 Voltluk yönetmek istediğimiz cihazımızın kablosuna bağlı.

Kabaca şöye: 13 =[ Röle ]= __22oV__TostMakinası___[Röle]

Burada dikkat edilmesi gereken şeylerden birisi Rölenin çalışma mantığı.

Ortak bacak daima hatta (kırmızı olan) diğer tarafta ise Mavi ve Yeşil var. Görüldüğü üzre Mavi olan NC durumunda Normalde Kapalı devre konumunda. Yani takacağımız cihaz için kapalı manasında değil, devrenin kapalı olduğu manasında. Şu halde Mavi ve Kırmızı uçları Tost Makinamıza bağladığımızda, 13 pinden de HIGH geliyorsa, röle devreyi tamamlayacak ve Tost Makinasına elektrik gitmiş olacak.

Kapatmak içinse tersi.

Yey!

O halde Tost Makinası – Röle bağlantımız hazırsa, mantığımız şu:

  • AÇ butonuna basıyorum. Bu adres satırına ?pin=on yazıyor.
  • Tüm karakterleri Serialden okuyup, gelen değişkenine atıyorum.
  • Şayet gelen içinde ?pin=on varsa, 13 nolu pine elektrik veriyor.
  • 13 nolu pin açıksa Röle NC konuma gelip devreyi tamamlıyor.
  • Tata!
  • r 😉
  • Tost makinamız çalışmaya başladı 😉

 


Görsel 1, Görlsel 2, Görsel 3