Bayram öncesinde yeğenimle bir proje başlamıştık.

Bir zaman sonra önümüze çıkan kütüphanelerin bazıları Node.js işaret ediyordu.  Bilgisayarım Sunucu Olsun – Python & Bottle yazısında bahsettiğim üzere daha önce Python & Bottle ikilisi kısa araştırmalar sonucunda

“`adresim.com/isteksayfa“` ve / veya duruma göre “`adresim.com/sonucsayfa“`

şeklindeki sunucu isteklerine kolayca yanıt verilebildiğini görmüştüm.

Örneğin,

python kurumu sonrası, consolda (başlat>cmd)
“`
pip install bottle

“`

yaparak bootle kütüphanesi kurmak ve ardından

“`
from bottle import route, run, request
import os; import requests

@route(‘/’, method=’GET’)
def homepage():
return ‘ana sayfadasiniz’

“`

şeklinde kısa bir kodla, localhost çalışmaya başlamıştı.

 

Kendine göre işlemleri sonrası, Node.js’in için de benzer şekilde localhost’u görmek kolay.

Ancak işin için biraz daha detay girince Node.js’in çok da kullanıcı dostu olduğunu söyleyemeyeceğim. Ya da şöyle demek belki daha doğru sanki. “El yordamıyla, basit çıkarımlarla, bu şöyleyse şu da böyledir” diyerek tahminlerde bulunarak işlem yapmak Python Bottle/Flask ile gayet mümkünken, Node.js biraz daha nazlı sanki.

 

Mesela daha önceki

“`

@route(‘/:username’, method=’GET’)
def get_event(username):
kullanici = username.replace(‘:’,”)
yol = “https://steemitimages.com/u/” + kullanici +”/avatar/large”
# os.startfile(yol);
#url =”; #getir = requests.get(url); #gelen = getir.content ; print gelen

htm = ”'<!DOCTYPE html>
<html lang=”en”>
<head>
<script src=”https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.min.js”></script>
<script src=”https://cdn.steemjs.com/lib/latest/steem.min.js”></script>
<script type=”text/javascript”>
function fillBlogEntries(username)
{
steem.api.getDiscussionsByBlog({tag: username, limit: 10}, function(err, blog)
{
var blogContainer = $(‘#blog’);
for (var i = 0; i < blog.length; i++)
{
blogContainer.append(‘<div><a target=”_blank” href=”https://steemit.com’ +
blog[i].url + ‘”>’+ blog[i].created + ‘ ‘ + blog[i].title + ‘</div></a>’);
}
});
} </script>
</head>
<body>
<img src=””’+yol+”'”><h3>Merhaba ”’+kullanici+ ”'</h3>
<div id=”blog”></div>
<script>fillBlogEntries(“”’+kullanici+ ”'”);</script>
</body>
</html>
”’
print htm
return htm

“`

kodlarıyla ulaşılan sonuca Node.js ile ulaşmak pek pratik olmuyor.

-Belki hiç yapılamıyor da olabilir bilemiyorum ama- Şu an bir dayanağım ve bilgim olmadan ÖNyargılı olarak kanaatim;
Arka planda bir video’dan kareler alıp, bunu siyah beyaz yaparak kullanıcıya döndürmek gibi bir işlemi Node.js ile yapmak ya da Node.js destekli bir web sayfasından robotik/elektronik bir devreye ulaşmak  için Python‘un 2-3 katı efor sarf etmek gerekir gibime geliyor.

İlerde ne olur bilmem ama hala Node.js’den elektrik alamıyorum